با خرید هواپیما به‌حلقوم آمریکایی‌ها پول می‌ریزند/ دولتی‌ها را به مناظره دعوت می‌کنم

نقدی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها دو میلیارد دلار از پول های ما را خورده است و قرار بود ما این پول ها را از حلقوم آنها بیرون بکشیم اما دولت با خرید این هواپیما ها می خواهد پولی را هم به حلقوم آمریکایی ها بریزد.