فوربز: ثروت ترامپ ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است

در حالی که بسیاری از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا در روند انتخابات، اطلاعات مالیاتی خود را منتشر می‌کنند، ترامپ حاضر به این کار نشده است.