بهترین گلسازهای لیگ برتر را بشناسید/ مهندس و سه بازیکن دیگر در صدر

چهار بازیکن این روزها در صدر فهرست بهترین گل ساز های لیگ قرار دارند، بازیکنانی که ایمان مبعلی را به عنوان نفر اول خود می بینند و این روزها به دنبال این هستند تا با حفظ روند خود همچنان صدرنشین باقی بمانند.