روحانی: خدا نیامرزد کسانی را که در قلوب مردم یأس تزریق می‌کنند/ ۷۵ درصد از تعطیلی کارخانه‌ها پیش از این دولت بوده است

در انزوا بودن و قهر با کشورهای خارجی امکان پیشرفت وجود ندارد