روحانی: خدا نیامرزد کسانی را که در قلوب مردم یأس تزریق می‌کنند/ ۷۵ درصد از تعطیلی کارخانه‌ها پیش از این دولت بوده است