حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضائیه نیست/دادستان ها در اجرای احکام تعلل نکنند

رئیس قوه قضائیه با تکذیب برخی گفته‌ها مبنی بر اینکه سیاست جدید قوه قضائیه حذف اعدام است، گفت: ما چه زمانی چنین گرایشی داشتیم، ما معتقدیم قوانین مربوط به قاچاق مواد مخدر وحی منزل نیست