حذف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر سیاست قوه قضائیه نیست/دادستان ها در اجرای احکام تعلل نکنند