تصمیم اوپک استثنایی بود

وزیر نفت تصمیم اخیر اوپک در کاهش سقف تولید نفت را با وجود همه مشکلات و اختلافات میان اعضا پس از دو سال و نیم، بسیار مهم و تضمین کننده حیات آن دانست.