تبرئه نماینده کویتی متهم به توهین به عربستان؛ ریاض به حکم اعتراض می‌کند

دادگاه جنایی کویت «عبدالحمید دشتی» نماینده پارلمان این کشور را از اتهام توهین به عربستان تبرئه کرد و وکیل سفارت عربستان در کویت اعلام کرده به حکم صادر شده اعتراض خواهد شد.