کم‌کاری و بی‌بندوباری؛ انگشت اتهامی به سمت روحانی

هم کسانی که به روحانی رای داده‌اند و هم کسانی که به او رای نداده‌‌اند در زمینه فرهنگی از رییس دولت یازدهم گلایه دارند.