حسین شریعتمداری: قبول‌ FATF ایران را غرق می‌کند/ مطالبه ایران خرید ۱۷ ایرباس نیست

دشمن به محض نیمه برافراشته شدن پرچم ما پرچم خود برافراشته می‌کند حال آنکه پیچ سکوت براساس یک قاعده است و از این مارپیچ سکوت علیه ما استفاده می‌کنند.