از پخت پیتزا به شکل کلینتون و ترامپ تا واکنش مردم کره شمالی به نمایشگر بزرگ خیابانی

اخبار جهان در روز پنج‌شنبه ۸ مهر با تصاویر جالبی همراه بود.