فردا؛ روز خشم در فلسطین همزمان با دفن شیمون پرز

جنبش حماس از فلسطینیان خواست فردا همزمان با دفن شیمون پرز، در سراسر کرانه باختری و نوار غزه مراسم روز خشم برگزار کنند.