وهابی و نفوذی داخلی دو لبه یک قیچی

عضو کمیسیون آموزش مجلس نهم تصریح کرد: خروجی تلاش های اعتقادی فرهنگی، سیاسی فرقه وهابی که مولودهای نامیمونی چون القاعده و داعش بوکوحرام و … زاییده با مدعیان دل به بیگانه سپرده داخلی یکی است.