درخواست اهالی قدسیا از دولت برای سرکوب تروریست‌های شمال غرب دمشق

یک منبع میدانی سوریه با بیان اینکه ارتش سوریه به منظور حفظ جان غیرنظامیان قصد عملیات نظامی در قدسیا در حومه دمشق را ندارد، گفت: طی ساعات آتی نشستی برای حل و فصل وضعیت تروریست‌ها در این شهرک برگزار می‌شود.