«باکو» شریک کلیدی «آستانه» در قفقاز است

مشاور رئیس جمهور قزاقستان در دیدار یکی از نمایندگان ارشد پارلمانی آذربایجان، «باکو» را شریک کلیدی «آستانه» در منطقه قفقاز عنوان کرد.