ثبت ۳ میلیون سفارش خرید برای Mi 5s و Mi 5s Plus در عرض ۲۴ ساعت