سنگ تمام کاپیتان استقلال برای کاپیتان فقید پرسپولیس+عکس