هیچ ثروتی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد، مؤمن و آزاده و سرافراز نیست + فیلم

رهبر معظم انقلاب فرمودند: برای هر کشوری، هیچ ثروتی، هیچ منبع نیرویی ارزشمندتر از نیروی انسانی کارآمد و مؤمن و آزاده و سرافراز نیست.