اسپاتیفای برای تصاحب ساندکلاد مذاکره می‌کند

با داغ شدن رقابت اسپاتیفای با اپل موزیک، کمپانی سوئدی در حال انجام مذاکراتی برای تصاحب ساندکلاد است.