تأمین اعتبار ۱۰۰۰ واحد تولیدی غیرفعال در استان قزوین

نشست خبری رئیس جمهور با اصحاب رسانه در استان قزوین برگزار شد.