معامله و مذاکرات سیاسی با غرب وطن‌فروشی است/ هنوز برخی فیش‌های نجومی علنی نشده است