سی‌ان‌ان: زن خانه‌دار عراقی که سر عناصر داعش را می‌پزد!+ تصاویر