آمریکا کارشکنی کند، تصمیمات جدی خواهیم گرفت

دبیر شورای عالی امنیت ملی با انتقاد از بدعهدی های آمریکا در اجرای برجام گفت: اگر آمریکا برای کارهای کوچکی مانند خرید هواپیمای مسافربری هم کارشکنی کند برای احقاق حقوق خود تصمیمات جدی تری خواهیم گرفت.۱۱:۳۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر