باران و رعد و برق در نوار شمالی کشور

کارشناس هواشناسی گفت: امروز شاهد فعالیت سامانه بارشی در نوار شمالی کشور به ویژه استان های ساحلی خزر خواهیم بود که به سرعت، نوار شمالی کشور را ترک می کند.۱۱:۲۹ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر