آغاز هفته نیروی انتظامی از فردا

هفته نیروی انتظامی از فردا با شعار «همه با هم برای امنیت و آرامش» آغاز می شود.۱۱:۳۳ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر