مزیت های عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا

رئیس اتحادیه صنایع پایین دستی پتروشیمی با اشاره به مزیت های عرضه محصولات شیمیایی در بورس کالا تصریح کرد: رقابت در بورس کالا موجب افزایش شفافیت در بازار می شود و انحصار در یک بخش را از بین خواهد برد.۱۱:۳۸ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر