تمرین مشترک نیروی دریایی ایران و ایتالیا انجام شد

این تمرین با هدف ارتقای توان رزمی و تبادل اطلاعات و دانش نظامی بین دو نیروی دریایی کشور ایتالیا و ایران صورت گرفت.