رونمایی از موشک سطح به سطح ذوالفقار

در رژه دریایی امروز نیروهای مسلح در خلیج فارس، موشک ذوالفقار رونمایی شد.