محدودیت‌های شدید در کشمیر برای هشتاد و سومین روز متوالی