هم افزایی علم و ثروت سبب افزایش اقتصاد دانش بنیان

دبیر ستاد شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی فناوری گفت: هم افزایی علم و ثروت سبب افزایش اقتصاد دانش بنیان در کشور شده است.