عوارض آلایندگی صنایع باید به محیط زیست تعلق گیرد

مدیرکل دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت محیط زیست از معرفی بیش از سه هزار و ۱۰۰ واحد صنعتی آلاینده به سازمان امور مالیاتی خبر دادو گفت: بخشی از عوارض آلایندگی صنایع به جای شهرداری باید به محیط زیست تعلق گیرد.۱۱:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر