رییس بانک مرکزی: بانک‌های اروپایی کمک کنند آمریکایی‌ها را متوجه کنیم به تعهداتشان در برجام عمل کنند

رئیس کل بانک مرکزی در سفری که فروردین ماه به آمریکا داشت، با حضور در شورای روابط خارجی آمریکا، اظهار کرده بود مسئولیت زنده نگهداشتن برجام با طرف‌های غربی است.