رییس بانک مرکزی: بانک‌های اروپایی کمک کنند آمریکایی‌ها را متوجه کنیم به تعهداتشان در برجام عمل کنند