چند جلسه ایران‌ستیزی؛ سفرای عربی با «لیونی» اسرائیلی در آمریکا

سفرای امارات و بحرین و نیز برخی از شخصیت‌های عربستانی و لبنانی با «زیپی لیونی» وزیر سابق اسرائیلی در آمریکا دیدار کردند؛ در این دیدار بر تشکیل ائتلافی برای مقابله با ایران تأکید و ایران دشمن اول خوانده شد.