سقوط یک فروند بالگرد اورژانس در منطقه گزنک هراز/ یک تکنسین اورژانس به شهادت رسید