نیویورک تایمز اجرای قانون عدالت در برابر تروریسم را منوط به رفتار عربستان دانست

به نوشته نیویورک تایمز استاد حقوق دانشگاه تگزاس تاکید کرده که در یک بند از قانون مصوب کنگره آمریکا، به دادستان کل اجازه داده شده که در طرح دعواها مداخله کند و تا زمانی که مذاکرات با سعودی‌ها درباره یک راه‌حل ادامه دارد، مانع از صدور حکم توسط یک قاضی شود.