عربستان هفتۀ آینده در خلیج فارس و دریای عمان رزمایش برگزار می‌کند

خبرگزاری عربستان سعودی اعلام کرد نیروی دریایی سعودی هفتۀ آینده در آبهای خلیج فارس و دریای عمان رزمایش برگزار می‌کند.