پخش زنده کنگره شهدای روحانی مدافع حرم از شبکه افق

نخستین کنگره بزرگداشت شهدای روحانی مدافع حرم، پنجشنبه ۸ مهرماه به صورت زنده از شبکه افق پخش می شود.