مسابقه مهیج شترسواری در بخش کورین زاهدان + فیلم

در این فیلم مسابقه مهیج و دیدنی شتر سواری در زاهدان را مشاهده می کنید.