هایلایت: جزئیات برنامه ایلان ماسک برای مسکونی کردن مریخ

ایلان ماسک و ایده‌های جذابش قدم به قدم به واقعیت نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند.