کنگره جبهه پایداری انقلاب اسلامی برگزار شد

کنگره جبهه پایداری صبح امروز برای برگزاری مجمع عمومی، انتخاب اعضای شورای مرکزی و انتخاب دبیرکل این تشکل سیاسی برگزار شد.