از کنار نام لوزانو نباید راحت عبور کرد

سرمربی تیم ملی جوانان والیبال ایران ما زمانی برای قضاوت لوزانو نداشتیم و من با نظر برخی همکارانم که معتقدند لوزانو برای والیبال ما کوچک است، مخالفم.