وزارت کشور: کار ستاد انتخابات در آذرماه آغاز می‌شود/ ملاک در انتخاب مدیران تنها کارآمدی مدیران بوده است

در کشور همه در جنب و جوش هستند و دولت شرایطی ایجاد کرده که همه فعالان سیاسی آزادانه به فعالیت سیاسی خود می‌پردازند.