وزارت کشور: کار ستاد انتخابات در آذرماه آغاز می‌شود/ ملاک در انتخاب مدیران تنها کارآمدی مدیران بوده است