اصفهان؛ رتبه اول پرسش مهر شماره ۱۶

به گزارش ایمنا، رئیس فرهنگی و هنری اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار داشت: امسال همزمان با هفدهمین فراخوان ملی پرسش مهر، رئیس جمهور سوالاتی را با هدف افزایش روحیه مشارکت جویی و پرسش گری در دانش آموزان، آشنا کردن آن ها با مباحث و موضوعات اصلی کشور، دعوت به تفکر و نهادینه […]