غنی: باید جنگ در افغانستان را پایان دهیم

رئیس جمهور افغانستان در مراسم امضای توافقنامه صلح گفت: امروز یک روز تاریخی برای افغانستان است، وظیفه نسل من و آقای حکمتیار این است که جنگ را در افغانستان پایان دهیم و این کشور را از وابستگی به خارجی‌ها آزاد سازیم.