۸ مهر؛ روز ملی بزرگداشت مولوی در تقویم ایران

۸ مهر در تقویم ایران به نام روز بزرگداشت مولوی، از مشهورترین شاعران پارسی‌گویِ ایرانی، نامگذاری شده است.