صدیقی: دولت باید مطیع فرمان مقام معظم رهبری باشد/ دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون موفق عمل نکرده است

دریافت حقوق‌های نجومی مدیران را ناعادلانه، غیرمنصفانه و مصداق حرام خواری دانست و گفت: ناعادلانه است که عده‌ای فقیر باشند و عده‌ای دیگر با دریافت حقوق‌های نجومی بیت‌المال را به نفع خود حرام کنند.