دریافت حقوق‌های نجومی مدیران را ناعادلانه، غیرمنصفانه و مصداق حرام‌خواری است/ دولت خود را به انتخابات و مسائل سیاسی آلوده نکند

آیت‌الله صدیقی گفت: دولت در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکنون موفق عمل نکرده است و ما امروز اقدام مؤثری از آنها در این زمینه مشاهده نکرده‌ایم.